ติดต่อสอบถาม

Contact Us

วารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร 0-2807-4500-27 ต่อ 404

อีเมล SAUJournalST@sau.ac.th

Principal Contact

Assoc., Prof. Dr. Weerapun Duangthongsuk

Office of Research, Southeast Asia University

Phone 028074500 Ext 404

saujournalst@sau.ac.th

Support Contact

ชุมภูนุช แย้มรู้การ

Phone 028074500 Ext 404

saujournalst@sau.ac.th