กองบรรณาธิการ

Editorial Team

Publisher: Southeast Asia University

Mentor: Dr.Chattavut Peechapol

Editor: Assoc., Prof. Dr. Weerapun Duangthongsuk

SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Southeast Asia University

19/1 Pechkasem Rd., Nongkhaem, Bangkok 10160 THA

Tel 0-2807-4500-27 Ext. 404

Website: saujournalst.sau.ac.th

Email: SAUJournalST@sau.ac.th